GBM amplía sus servicios, y ofrece soluciones de sostenibilidad a todos los sectores empresariales

La consultoría de sostenibilidad Green Building Management pasa de dedicarse exclusivamente al sector de la construcción para dar servicio de estrategias de sostenibilidad empresarial a todo tipo de negocio, independientemente del sector al que pertañan. 

Cada sector tiene sus particulares necesidades a la hora de ponerse al día en términos de sostenibilidad y mejorar su eficiencia.

Al sector de la construcción la práctica más extendida son les certificaciones de sostenibilidad de los edificios, así como les certificacions de salut i benestar, que garanteixen uns alts nivells d’eficiència energètica dels edificis i també vetllen per les característiques saludables i que assegurin un alt nivell de benestar dels immobles. 

Altres empreses, com per exemple els  fabricants de productes, necessiten verificar la qualitat i procedència dels materials que utilitzen. 

Amb aquesta ampliació d’activitat, GBM ofereix els serveis integrals de consultoria en sostenibilitat, classificant els serveis en les següents categories:

  • Estratègies de eco-innovació
  • Estratègies de sostenibilitat
  • Estudis de la petjada de carboni
  • Anàlisi cicle de vida de productes i immobles
  • Certificacions de sostenibilitat de materials i productes
  • Certificacions de sostenibilitat per empreses
  • Certificacions de salut i benestar d’edificis
  • Certificacions de sostenibilitat d’edificis

L’objectiu és donar solucions en termes de sostenibilitat a totes les empreses que ho desitgin d’una manera personalitzada i específica en cada cas, sigui quina sigui la seva activitat. 

L’expertesa adquirida en els darrers anys per aplicar els criteris de sostenibilitat a totes les àrees d’un negoci han portat la consultoria a ampliar els seus serveis, i donar resposta a tots els reptes en l’àmbit de la sostenibilitat, adaptant les estratègies a les necessitats específiques de cada client, sigui del sector que sigui. 

De Green Building Management a Green Building & Business Management
Jordi Castellano, arquitecte tècnic i doctor en edificació sostenible va fundar l’empresa Green Building Management el 2012, després de més de 20 anys dedicats al sector de la construcció en altres projectes empresarials.

Amb el doctorat focalitzat en la sostenibilitat en l’edificació, Jordi Castellano, va ser acreditat com a assessor de les principals certificacions de sostenibilitat: LEED, BREEAM i Verde.
Castellano va ser un dels primers assessors acreditats de l’Estat, en un moment en el que encara la sostenibilitat no estava a l’ordre del dia de la societat, però si que començava a ser transcendent en el món immobiliari. 

Durant els primers anys de l’empresa, GBM centrava la seva activitat en certificacions de sostenibilitat LEED i BREEAM portant a terme varis projectes arreu d’Espanya.
A més, GBM ofereix des dels seus inicis serveis de consultoria en sostenibilitat per a grans empreses, el que anomenem eco-innovació.


Aquesta experiència va permetre identificar les principals problemàtiques que frenen la construcció sostenible. Una d’elles era la falta de materials amb declaracions ambientals de producte. I per aquest motiu l’empresa es va especialitzar en l’anàlisi del cicle de vida de materials, i així oferir el servei de la gestió de les etiquetes i Declaracions ambientals de productes. 

En els darrers anys també s’ha incrementat la consciència en els temes de salut i benestar i GBM ha encapçalat l’adaptació en aquest àmbit, certificant-se com a assessors de les certificacions WELL i Fitwel. 

 

Com a conseqüència a una major conscienciació amb el canvi climàtic ha augmentat el nombre d’empreses que volen fer els seus productes o serveis de manera més sostenible, ja sigui des d’un fabricant de mobles, un fabricant de aliments o una consultoria. Cada cop més empreses volen aplicar la eco-innovació i comunicar-la. 

El principi de l’eco-innovació és l’anàlisi del cicle de vida independentment del producte que es vulgui avaluar. Com que GBM ja comptàvem amb persones que dominaven l’anàlisi del cicle de vida es va decidir a oferir també aquest servei. A partir d’aquest punt GBM deixava de estar centrada al 100% en el sector de la construcció. 

El concepte de sostenibilitat és concebut cada vegada més des d’una basant integradora en tots els àmbits de la nostra vida, incloent no només els edificis sinó també les estratègies empresarials, els hàbits socials i els productes.

Els anys d’experiència i la constant formació dels membres de GBM per aportar solucions integrals en l’àmbit de la sostenibilitat, fan que l’empresa hagi evolucioni de manera natural cap a una gestió integral de la sostenibilitat, de la mateixa manera que ho està fent la societat.