R+D+i

GBM participa en projectes d’investigació amb finançament propi (SPE), projectes europeus i internacionals en el sector de l’edificació. GBM Assessora, tutoritza col·labora i lidera en investigacions i recerques en l’àmbit de la sostenibilitat i la construcció.