Certificacions d’empreses

La Certificació d’una empresa avalua aspectes socials, econòmics i mediambientals dels seus processos, activitats, qualitat i condicions i factors de benestar.

Les certificacions d'edificacions (LEED, BREEAM, VERDE) sol·liciten que les empreses estiguin etiquetades i/o certificades en alguna o varies de les següents:

Tipologies d'avaluacions mediambientals d'empreses

L’ISO 14001 proporciona els requisits del que l’organització ha de fer per gestionar els processos que afecten l’impacte de les seves activitats en el medi ambient.

El Sistema d’Ecogestió i Auditoria de la UE (EMAS) és una eina d’ús voluntari desenvolupat per la Comissió Europea per a que les empreses i altres organitzacions es responsabilitzin, avaluïn, informin i millorin el seu impacte mediambiental. EMAS està obert a tot tipus d’organitzacions desitjoses de millorar el seu impacte ambiental. Abarca tots els sectors econòmics i de serveis, i és aplicable a tot el món.

OHSAS 18001 és un sistema de gestió de la seguretat i la salut a l’entorn de treball, que contribueix a la millora de les condicions i factors que puguin afectar el benestar de tota persona que es trobi a l’entorn físic de l’empresa.

La norma ISO 9001 estableix els requisits del que l’organització ha de fer per gestionar els processos que afecten la qualitat dels seus productes i serveis.

Tipologies d'avaluacions de Responsabilitat Social Corporativa

La memòria o informe de sostenibilitat és la principal eina que té una organització o empresa per comunicar voluntàriament el seu impacte en
assumptes econòmics, ambientals i socials.

També pot estar verificada per un tercer.

Programes de verificació per tercers

BRE Environmental & Sustainability Standard (BES 6001)

Certificació que avalua la fabricació de forma responsable (adquisició o extracció de matèries primes, seguretat i higiene, gestió econòmica, etc. ) dels productes i del seu fabricant.

Es requereix que l’empresa obtingui o estigui en  possessió de la certificacions:

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • OHSAS
  • RSC