Certificacions de productes

La Certificació d’un producte es realitza mitjançant el mètode de l’Anàlisi del Cicle de Vida. L’ACV és un procés objectiu que ens permet avaluar les càrregues ambientals associades a un producte, procés o activitat, identificant i quantificant tant l’ús de matèria i energia com les emissions a l’entorn, per determinar l’impacte d’aquest ús de recursos i aquestes emissions i per avaluar i portar a la pràctica estratègies de millora ambiental.

Tipologies d'avaluacions mediambientals de productes normalitzades internacionalment.

Ecoetiquetes

Etiqueta medioambiental de tipus I.

Les ecoetiquetes són atorgades per una tercera part independent, que exerceix com a entitat certificadora. Aquest sistema compleix amb els requeriments específics de la norma ISO 14024.

En l’àmbit de la Generalitat de Catalunya, l’organisme competent per a la concessió d’etiquetes ecològiques del tipus I és la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge. Concretament, té competència en la concessió del Distintiu de garantia de qualitat ambiental i l’Etiqueta ecològica de la Unió Europea.

Autodeclaració

Etiqueta medioambiental de tipus II.

Sistema voluntari de qualificació ambiental que identifica i certifica de manera oficial (ISO 14021) que certs productes o serveis tenen una afectació menor sobre el medi ambient tenint en compte tot el seu cicle de vida. Els productes i serveis ecoetiquetats compleixen estrictes criteris ambientals prèviament establerts.

Declaració Ambiental de Producte

Etiqueta medioambiental de tipus III.

Una EPD és una declaració ambiental certificada elaborada en conformitat amb la norma internacional ISO 14025 (Declaracions Ambientals Tipus III). Es tracta d’una informació ambiental de producte/servei basada en l’anàlisi de cicle de vida (ACV) i en altra informació rellevant, en compliment amb la norma.

Programes de verificació per tercers

Tipologies d'avaluacions de salut de productes.

Una declaració de producte de salut (HPD) és un document compartit per els fabricants per divulgar els ingredients del producte i els perillo per la salut associats amb aquets ingredients.

Pot ser certificat per un tercer.

Programes de verificació per tercers:

Declaracions ambientals i de salut de producte (EHPD)

L’Associació d’Industries de Productes de la Construcció (AIMCC), normalització francesa, ha publicat un estàndard experimental [XP P01-010] que conté dos parts sobre el contingut d’informació mediambiental i de salut dels productes de la construcció, aplicant els conceptes de les normes EN ISO 14040, EN ISO 14020 i EN ISO 140401 als productes de construcció.

El medi ambient representa un problema important per la Unió Europea i sistemàticament es té en compte en tots els àmbits sectorials europeus. Per tant, la inclusió del component mediambiental i de salut en les característiques tècniques dels productes de la construcció esdevé ineludible.

Per aquest motiu, AFNOR ha preparat un “Environmental and Health Declaration Program”, el qual permet proporcionar una declaració ambiental i de salut conjunta i verificada.

Programes de verificació per tercers:

INIES-EHPD Program (programa francès)

 

GBM és propietari de la llicència de “GaBi de thinkstep” que utilitza com a eina per realitzar les avaluacions medi ambientals i de salut de materials i productes. És l’eina utilitzada per fer les avaluacions (Tipus I, tipus II, EPDs i HPDs).

BRE Environmental & Sustainability Standard (BES 6001)

Certificació que avalua la fabricació de forma responsable (adquisició o extracció de matèries primes, seguretat i higiene, gestió econòmica, etc. ) dels productes i del seu fabricant.

Es requereix que l’empresa obtingui o estigui en  possessió de la certificacions:

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • OHSAS
  • RSC

Plataforma de materials

S’inclou la introducció del producte en la base de dades de la Plataforma de Materials del GBCe.

GBM és integrant del grup d’experts del GBCI i del grup d’assessors de la Plataforma de Materials del GBCe destinada al desenvolupament de fitxes tècniques i evidències en sostenibilitat de materials per a la construcció. Participa en la redacció dels aspectes mediambientals claus enfocats als projectes arquitectònics per a la Diputació de Barcelona.

Membres de l’equip de GBM són Doctors o Doctorants en estudis diversos de la construcció, medi ambient i sostenibilitat.

Redactors i correctors d’articles científics en revistes indexades.

Som professionals de la plataforma GBCe.