Les novetats de la nova guia de BREEAM

El segell BREEAM va publicar la seva nova guia de certificació al 2020, la primera actualització dels seus criteris i categories de certificació des de 2011.

Mara Rodríguez, responsable tècnica de BREEAM Espanya resumeix els conceptes clau que aporta el nou Manual BREEAM en resiliència climàtica, millora de la salut i benestar, mesura en fase post construcció i enfoc de disseny integrat.

Segons publica Mara en un article a BREEAM.ES, fins ara, els Manuals BREEAM es focalitzaven en reduir l’afecte de la construcció en el medi ambient i per tant,  en el canvi climàtic. Amb el nou manual s’amplia l’abast i els immobles haurien de dissenyar-se per resistir i adaptar-se als afectes d’aquest canvi.

Prevenir els riscos del sobre escalfament, minimitzar la demanda d’aigua potable en períodes de sequera o reduir el risc de perills naturals que siguin servers degut al canvi climàtic en son alguns exemples.

El confort visual, la qualitat de l’aire interior, el confort tèrmic, la qualitat de l’aigua o l’eficiència acústica son qüestions de salut i benestar que ja es valoraven anteriorment, però ara es fan amb nous enfocs: valors mínims luminància que garanteixin il·luminació natural, modelat tèrmic que garanteixi un nivell adequat de confort tèrmic de l’usuari, disseny d’edificis on les persones es sentin segures, etc.

La nova guia també preveu una comprovació de que l’edifici es comporta i funciona d’acord amb la intenció del disseny, i per això es posa en valor la realització d’un test de permeabilitat a l’aire i una inspecció termogràfica per mesurar el comportament de l’envolvent, estudiar la qualitat de l’aire com mesurar l’afecte dels COV’s, partícules en suspensió o, per exemple portar a terme la posada en servei de les instal·lacions de l’edifici de manera periòdica durant un any des del seu ús.

La realització d’un disseny integrat que optimitzi el comportament de l’edifici, en el que la sostenibilitat forma part del cor del projecte des de l’inici, i es fomenti la participació de totes les parts interessades incloent, quan sigui possible, als propis usuaris de l’edifici, és una altra de les novetats.

Tags: breeam, certificació sostenibilitat, construccio sostenible, leed gold, residencia estudiants sostenible