GBM organitza formacions sobre eficiència energètica

Jordi Castellano, CEO de GBM ha organitzat juntament amb la Fundació Universitat de Girona dos cursos centrats en la millora de l’eficiència energètica dels edificis destinats a professionals tècnics de la construcció. 

El primer curs, es va focalitzar en les eines per a la certificació energètica dels edificis, amb l’objectiu de formar als assistents en la realització i gestió dels certificats energètics. 

La formació va permetre als assistents conèixer l’estat actual de la legislació a nivell europeu i nacional en el marc de la certificació energètica d’edificis i les seves aplicacions per als edificis ja construïts i de nova construcció. 

També van aprofundir en la utilització de les eines CERMA per a obtenir la certificació energètica d’edificis d’habitatges, l’eina informàtica unificada LIDER-CALENER per a l’obtenció de la qualificació energètica obligatòria per a edificis de nova construcció i existents, i a utilitzar els programes CE3i CE3X per a la certificació energètica d’edificis existents. 

El segon el curs estava focalitzat en la redacció de projectes de rehabilitació energètica d’edificis, amb contingut específic per millorar l’eficiència energètica dels edificis.

La formació va permetre als assistents elaborar la diagnosi de l’estat actual de l’edifici, elaborar el projecte d’intervenció de rehabilitació dels sistemes passius d’un edifici i executar el control de l’obra de rehabilitació energètica amb criteris d’eficiència energètica i sostenibilitat, i valorar si s’han aconseguit els objectius d’eficiència proposats comparant els resultats finals amb els inicials. 

Les formacions, de 100 hores i 150 hores respectivament que han finalitzat a finals d’octubre i van comptar amb la participació de Marc Masó de Proisotec i Xavier Jaime de AT+.

  • On 21 de desembre de 2022
  • 0 likes
Tags: construccio sostenible, eficiencia energetica, formacio, formacio certificacio sostenibilitat, Universitat Girona