Certificació BREEAM nova construcció d’una nova promoció d’habitatges de protecció oficial

GBM ha guanyat el concurs per la realització del certificat BREEAM d’una nova promoció d’habitatges de protecció oficial al Prat de Llobregat. La nova promoció que es construirà sobre un solar municipal comptarà amb 71 habitatges: 17 d’una habitació, 53 de dues habitacions i un de tres habitacions. 

La promoció també preveu pàrquing privat de cotxes, motos i bicicletes per als usuaris. Prat Espais, empresa creada per l’Ajuntament del Prat de Llobregat amb l’objectiu de promoure les polítiques públiques en termes d’habitatge i aparcament al municipi és la promotora d’aquest nou edifici i l’encarregada de gestionar-ne també els lloguers. L’entrega dels habitatges està previst que s’efectui a principis del 2025. 

GBM lidera el procés de la certificació BREEAM perquè la promoció assoleixi el nivell “Muy bueno”, fet que implica l’adopció rigurosa de criteris de sostenibilitat en la construcció. 

Per tal d’assolir aquesta categoria BREEAM es preveu aplicar una estratègica energètica centrada en maximitzar els sistemes passius per reduir al màxim el consum al llarg de l’any i obtenir un consum quasi nul. Tots els habitatges tindrien ventilació creuada, doble orientació i, en una part, es planteja un pati bioclimàtic amb un sistema d’hivernacles en coberta que durant els mesos freds calentarà l’aire del pati, i a l’estiu quedarà descobert fomentant la ventilació creuada per efecte Venturi. 

En termes de sostenibilitat econòmica i racionalitat constructiva es preveu utilitzar sistemes constructius prefabricats, econòmics, resistents i duradors. Es proposa una solució compacta i sistemàtica amb un alt grau de prefabricació que permetrà adaptar-se al llarg del temps allargant el cicle de vida de l’edifici. L’estructura d’elements verticals es proposa d’entramat lleuger de fusta, fet que serà possible ja que l’edifici consta de només 3 plantes.

La qualitat espaial també és un aspecte important a considerar. Es plantegen habitatges inclusius tenint en compte la perspectiva de gènere. En aquest sentit es dissenya un espai unificador de cuina-menjador, i evitant passadissos. Un espai ampli i flexible que connecta el pati. Amb la terrassa exterior es generarà una profunditat visual que incrementarà la percepció d’amplitud de l’espai. També es crearan atmosferes domèstiques acollidores, amb presència de forjats de fusta per aportar intimitat i recolliment.  • On 21 de desembre de 2022
  • 0 likes
Tags: breeam, construccio sostenible, construcción sostenible, habitatges proteccio oficial, nova construccio, prat llobregat