“Edificios y salud”, la nova publicació sobre edificis saludables

El Consell General de l’arquitectura tècnica d’Espanya (CGATE), el Green Building Council España (GBCe) i aeice (Clúster hábitat eficiente) han impulsat el llibre “Edificios y salud” amb l’objectiu de reinventar l’hàbitat pensant amb la salut de les persones.

El llibre s’ha dut a terme gràcies a mesos de col·laboració durant el 2021 de més de 60 experts, que a través de 9 grups de treball temàtics han sintetitzat les seves conclusions en aquesta publicació.

Jordi Castellano CEO, de GBM, ha format part d’aquests grups de treball i ha participat en la redacció del document. Els experts participants han aportat la seva visió sobre el que cal que sigui un edifici saludable que cuidi el benestar de les persones, buscant més enllà dels aspectes coneguts i regulats per normativa.

Amb l’objectiu d’identificar de manera concreta els criteris, estratègies i possibles soluciones a tenir en compte, i fent èmfasis a les oportunitats i limitacions, el llibre s’ha publicat amb la voluntat de ser de la màxima utilitat per a professionals i empreses del sector, permetent-nos construir millors edificis i entorns, i contribuint d’aquesta manera a fer ciutats i comunitats que cuiden de les persones.

Jordi Castellano ha centrat la seva participació en el capítol dedicat als materials de construcció.

En primer lloc el capítol exposa la metodologia per mesurar la toxicitat dels materials de construcció i analitza els diversos components tòxics que contenen els materials. També ofereix taules amb indicadors per visualitzar els nivells acceptables de toxicitat i descriu els efectes nocius sobre la salut de les persones dels materials.

Seguidament els experts proposen estratègies que poden aplicar-se a la construcció d’edificis per garantir la construcció d’un habitatge lliure de materials amb partícules tòxiques. I finalment exposa alguns casos d’èxit.

Consulta el llibre: https://bit.ly/32q0vxs

  • On 23 de desembre de 2021
  • 0 likes
Tags: COV, edifici saludable, habitat, well