Simulació energètica per l’ampliació del Museu Arqueològic de Banyoles

GBM ha realitzat la simulació energètica per l’ampliació del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles. Aquesta ampliació és la darrera fase del projecte de remodelació total del museu banyolí i serà conduïda per BCR Arquitectes. 

La simulació energètica encapçalada per GBM ha servit per detectar i evitar ponts tèrmics i perfilar el disseny arquitectònic, modificant alguns elements constructius.

La validesa general del disseny no ha impedit de detectar zones febles, per a millorar-hi les transmitàncies. Fins al detall de modificar el morter previst a un tram menut de façana o bé engruixir l’aïllament insuficient d’un pany secundari de la coberta. 

La simulació energètica també permet preveure el consum energètic necessari de l’edifici i vetllar que els sistemes constructius compleixin tots els requisits. 

El M.A.C.B. ha realitzat des del 2009 diverses fases de reforma en els immobles que el formen, l’edifici de la Pia Almoina i les cases de Can Paulí, Can Xueta i Can Fornells, una petita joia gòtica de gran interès. Enguany s’encara la última fase d’aquesta remodelació amb la construcció d’un nou edifici que s’ubicarà arran de muralla i just a l’entrada del museu, al pati que dóna al carrer de la Pia Almoina. 

Aquest edifici, que comptarà amb un nou accés propi, tindrà dues plantes, amb una sala polivalent pensada per acollir esdeveniments culturals i un soterrani que servirà de magatzem, també visitable, de peces de gran volum.

La nova proposta, que es vol finalitzada a principis de 2023, es projecta moderna, funcional i respectuosa amb l’entorn, i fusionarà el conjunt històric de la Pia Almoina projectant-lo cap a la muralla medieval i cap a la part contemporània de Banyoles. 

Tags: aïllament coberta, aislamiento cubierta, Birulés, Museu Arqueològic Banyoles, ponts tèrmics, puentes térmicos, simulació energètica, simulación energética