Simulació lumínica per la conservació de l’art

L’entrada de llum natural als habitatges és un dels aspectes beneficiosos per al benestar de les persones, i una de les característiques que cal tenir en compte a l’hora de triar un habitatge. La llum natural promou la segregació de serotonina, que es tradueix en una millora de l’estat d’ànim. Els raig UVA de la llum solar ens aporten producció de vitamina D. Per altra banda, la bona il·luminació natural ens permet tenir una millor concentració, i a més, ens ajuda a que els espais de l’habitatge aconsegueixin una sensació d’amplitud.

A pesar dels nombrosos beneficis de la de llum natural per les persones, la incisió directe pot ser perjudicial sobre alguns objectes de la casa, com per exemple els quadres i les obres d’art.

GBM ha realitzat un estudi de simulació lumínica en una casa particular amb l’objectiu de determinar l’afectació que podria tenir la llum sobre les obres d’art de l’habitatge, i poder-ne garantir el bon manteniment sense renunciar a exposar les peces.

La simulació lumínica estudia la intensitat de llum natural que entra als diversos espais interiors en funció de les franges horàries. Cal tenir en compte que el nivell d’intensitat de llum natural idoni varia en funció de l’espai de l’habitatge i de les activitats que hi realitzem o fins i tot, depèn dels objectes que lluïm en aquests espais.

En funció del tipus de pigment o pintura dels quadres es determinarà quina intensitat de llum suporta la peça sense malmetre’s. Idealment, les obres d’art no haurien d’estar exposades a cap raig UVA provinent del sol o de làmpades fluorescents. I si això no és possible, els nivells no haurien de passar dels 75 micro/watts/lumen.

Per graduar la il·luminació sobre les obres també cal tenir en consideració la quantitat de lux (intensitat de llum) necessàries per poder apreciar els colors correctament. Tot i que sota una intensitat de 50lux podem veure de manera correcta la majoria de colors, és probable que tinguem problemes per distingir correctament els colors foscos.

Una solució per trobar l’equilibri entre la incisió de llum màxima adequada per la peça i la llum necessària per apreciar-la correctament seria graduar el temps d’exposició en funció de quan es requereixi una major intensitat de llum. És a dir, augmentar la intensitat de llum només en els moments imprescindibles, en les estones que es contempli amb més detall.

Tags: il·luminacio habitatge, llum natural, lux per art, simulacio luminica