Els beneficis d’un pis sostenible

Cada vegada es parla més de les cases sostenibles i els seus beneficis. Consum d’aigua i energia inferiors, menys emissions i més saludables són algunes de les positivitats. És ben conegut que les cases sostenibles ajuden a estalviar diners però poques vegades es presenta aquest valor. És cert que no es pot conèixer amb exactitud per diversos factors però si que pot calcular un valor aproximat.

En el present article, presentem un càlcul teòric. Per fer-ho s’ha tingut en compte el consum mensual de 105 €/mes (només tenint en compte el consum d’energia per climatització i aigua calenta sanitària) d’un pis de 80 m2 amb qualificació energètica D (70 kWh/m2 · any) que podria designar-se com el pis no sostenible. Per al consum mitjà mensual d’aigua s’ha considerat uns 35 €/mes ja que els aparells no són eficients. Aquests consums s’han comparat amb un pis també de 80 m2 però amb una qualificació energètica B (40 kWh/m2 · any), per tant un consum mitjà de 64 €/mes d’energia (només tenint en compte el consum d’energia per climatització i aigua calenta sanitària). Per part de l’aigua es considera un consum mitjà mensual un 30% inferior ja que s’incorporen mesures d’eficiència, per tant uns 24,5 €/mes.

Considerant que el pis va ser usat 50 anys i que l’IPC puja al voltant d’un 1,2% a l’any, l’estalvi d’una casa sostenible pot ser de fins a 45.400 € com es pot observar en el gràfic de la notícia. Una quantitat gens menyspreable. I això només tenint en compte per a la comparació dels consums de calefacció, refrigeració, aigua calenta sanitària i aigua potable.

A tenir en compte però que la construcció d’un pis de forma sostenible pot ser fins a un 8% més car que la construcció d’un pis no sostenible. Per tant si un pis amb una qualificació energètica D val uns 185.000 €, un pis amb qualificació energètica B podria arribar a costar uns 200.000 com es pot comprovar en el gràfic de la notícia. De tota manera el balanç seria que amb un pis sostenible es podria arribar a estalviar uns 30.000 €.

En la imagen, CAPEX hace referencia al coste de compra de la vivienda y OPEX al coste de consumo de agua y energía

 

 

 

Si s’inclouen mesures més enllà de les esmentades com ara reutilització d’aigües grises el pis podria encarir-se un 0,6%, però l’estalvi augmentaria en uns 6.200 € durant els 50 anys. La inclusió de més mesures com electrodomèstics eficients, facilitats per al transport sostenible o el reciclatge també tindrà efectes positius en les nostres butxaques però més complexes de quantificar. 

Si a aquests estalvis hi afegim que alguns bancs com Santander, Bankia o Triodos estan oferint hipoteques amb un interès menor (0,2% normalment) l’estalvi amb interessos respecte un pis no sostenible podria ser de uns 6.000 €. Per tant, sumat als càlculs anteriors l’estalvi podria pujar fins als 36.000 €. 

I finalment. Quin paper juga BREEAM en aquest aspecte? En primer lloc, t’ajuda a identificar aquells habitatges més sostenibles i sobretot a verificar que en aquell habitatge pagaràs menys d’energia i aigua entre altres beneficis. El segell és una garantia, ja que aquesta verificat per un tercer, que la casa ha estat construïda seguint uns estrictes criteris de sostenibilitat. A més, si l’habitatge està certificada amb un nivell Bo o superior, el certificat et servirà per negociar una millor hipoteca o un major cost de l’habitatge per si un dia la vols vendre.

  • On 10 de desembre de 2020
  • 0 likes
Tags: estalvi, pis sostenible