Com definir l’estratègia de sostenibilitat en el sector immobiliari

La preevaluació com a eina per conèixer el punt de partida dels projectes constructius i definir l’estratègia de sostenibilitat.

 

És ben sabut que els habitatges construïts seguint criteris de sostenibilitat tenen menors costos operacionals, menors costos de manteniment, menor impacte mediambiental, major valor al mercat i responen millor a les necessitats dels usuaris en termes de salut i benestar, entre altres beneficis.

Per als promotors i propietaris cal posar xifres a aquests conceptes, així com conèixer els diferents opcions que disposen per aplicar els criteris de sostenibilitat amb la millor rendibilitat.

El primer pas per traçar l’estratègia de sostenibilitat en el sector immobiliari, que marcarà el caràcter empresarial i les característiques específiques dels habitatges és conèixer la realitat del projecte, realitzar una preevaluació. Només així serà possible prendre les millors decisions avalades per dades verificades.

La pre-evaluació analitza la situació del projecte per conèixer els punts forts i els punts dèbils, i permet definir l’estratègia en termes de sostenibilitat; i preveure els costos i beneficis associats a ella.

Una vegada elaborada la pre-evaluació, l’empresa decidirà quines accions específiques portaran a terme per realitzar la seva estratègia que millor s’adapti a les seves circumstàncies.

Una de les opcions estratègiques una vegada realitzada la preevaluació és la tramitació d’una certificació de sostenibilitat (LEED, BREEAM o Verde). És el cas de Neinor Homes, que fa anys que confia en Green Building Management (GBM) per efectuar la preevaluació i que posteriorment va optar per certificar les seves promocions amb la certificació BREEAM, també gestionada per GBM.

La preevaluació és també un pas requerit en el procés de les certificacions LEED i BREEAM. Green Building Management ofereix el servei de pre-evaluació sense compromís previ a tramitar la certificació, és a dir, abans de realitzar la inscripció de la certificació. D’aquesta manera, a partir de la preevaluació l’empresa pot optar per altres opcions, i en cas de certificar, ja haurà superat aquest primer tràmit.

Como comentamos, la estrategia de sostenibilidad no tiene por qué basarse siempre en les certificacions. En el cas de Aedas Homes, un altre promotora referent del país, l’estratègia definida a partir de la preevaluació realitzada per Green Building Management es va materialitzar amb la redacció del Llibre Verd.

El Llibre Verd és un protocol intern que recull les mesures a seguir en les seves promocions immobiliàries de l’empresa en els àmbits de l’energia, l’aigua, els materials, la gestió de residus, la biohabitabilitat, la integració a l’entorn, la societat, les bones pràctiques i l’economia.

L’objectiu del Llibre Verd és estendre a tots els projectes empresarials l’aplicació dels criteris de sostenibilitat en la seva fase de disseny i construcció per garantir als usuaris dels edificis els beneficis de la sostenibilitat, tant en el moment de compra com durant tot el cicle de vida de l’habitatge.

La consultoria de sostenibilitat Green Building Management, ofereix el servei de preevaluació, assessorament en la definició de l’estratègia de sostenibilitat realitzada a mida en cada cas, i la implantació d’aquesta, perquè cada projecte apliqui els criteris de sostenibilitat en funció de la seva situació i amb la major rendibilitat.

 

  • On 26 de setembre de 2020
  • 0 likes
Tags: beneficis economics certificacions, breeam, LEED, rentabilitat BREEAM, rentabilitat LEED