Beneficis econòmics d’aplicar sostenibilitat als edificis

Cada vegada són més coneguts els beneficis que aporta la construcció sostenible al media ambient i a la salut de les persones. El respecte per l’entorn, la reducció d’emissions, la reducció de consum d’aigua, la protecció de la biodiversitat, la millora de la salut són alguns dels avantatges.

¿N’hi ha més?

La resposta és que si, i és que les mesures de sostanibilitat també tenen un impacte positiu per a les butxaques dels propietaris i promotors.

Els beneficis econòmics obtinguts al aplicar els criteris de sostenibilitat en la construcció dels edificis són: menor cost operacional, major productivitat i benestar dels ususaris o treballadors, millor reputació de marca, increment del valor de l’edifici i externalitats positives.

La disminució del cost operacional fa referència a l’estalvi en les despeses de l’ús de l’edifici com el consum energètic, consum d’aigua i despeses de manteniment, entre altres.
Un edifici amb la certificació LEED o BREEAM pot reduir el consum energètic necessari en un 32%. Aquesta disminució representa un estalvi de fins a 9.900€ mensuals per a un hotel de 470 habitacions.
En consum d’aigua l’edifici certificat pot reduir el seu consum en un 50% en relació a un edifici estàndar. Aquesta reducció suposaria un estalvi de fins a 5.520€ al mes en un hotel de 470 habitacions.

Les despeses de manteniment de materials també serien inferiors ja que les certificacions exigeixen materials duraders i protegits. També les despeses de les instal·lacions (es compta amb una supervisió constant per garantir l’eficiència de les màquines) i el cost del manteniment del jardí exterior ja que els projectes es plantegen en funció de la realitat climàtica de la zona.

Els espais saludables que ofereix un edifici sostenible: millor qualitat de l’aire, millor qualitat lumínica, espais de descans de més qualitat i llum natural (entre altres) poden arribar a reduir l’abstentisme laboral degut a malalties entre un 15%-25% i incrementar entre un 6%-25% la productivitat dels treballadors. Ambòs beneficis tendran un impacte positiu a l’economia de l’empresa.

Per a un promotor, al certificar un edifici obtendrà un valor afegit, que l’ajudarà a donar resposta a la Responsabilidad Social Corporativa (CSR) de l’empresa. Com a resultat obtindrà un millor posicionament de marca, major competitivitat, més facilitat per atraure inversors que valoren criteris de sostenibilitat (es calcula que ja un 84% dels fons d’inversió ho fan), accés a més clients que valoren la sostenibilitat a l’hora de prendre desicions, i millor tassa l’ocupació en cas que l’edifici estigui destinat a lloguer.

Al certificar amb LEED, BREEAM o VERDE alguns bancs ofereixen també préstecs a un interés menor (0,1-0,2 puntos). Per un habitatge de 200.000.-€, obtindrien un estalvi aproximat de 6.000.-€.

Un edifici sostenible certificat pot incrementar el seu valor entre un 3% i un 12%, mentre que els costos addicionals per construir seguint els criteris de les certificacions incrementa el cost de construcció al voltant d’un 2% segons cada cas, essent menor el cost addicional si s’apliquen els criteris des de la fase de disseny de l’edifici. Només tenint en compte la reducció del consum s’amortitzaria entre 2 a 5 anys.

Construir de manera sostenible, a banda de comptar amb els beneficis mencionats també és garantia de tenir un edifici millor adaptat al canvi climàtic i per tant serà més durader en comparació a un edifici que no ho estigui.

Tot aquest conjunt de beneficis econòmics lligats a les certificacions de sostenibilitat BREEAM, LEED i VERDE etc. evidencien la rentabilitat dels edificis per als propietaris i promotors que a la vegada beneficien als usuaris dels immobles, ja siguin usuaris d’habitatges, hotels o treballadors en cas de tractar-se d’oficines o centres de treball.

 

  • On 25 de setembre de 2020
  • 0 likes
Tags: beneficis economics certificacions, breeam, LEED, rentabilitat BREEAM, rentabilitat LEED