Aspectes que avaluen, procés i costos de les certificacions d’edificis centrades en la salut i el benestar

Passem més del 90% del temps en espais tanats, pel qe, els espais en els que vivim, treballem i ens relaxem impacten en gran mesura a la nostra salut, benestar i productivitat.

WELL i Fitwel són les certificacions d’edificis de referència centrades en la salut i el benestar dels usuaris. Però, quin procés cal seguir per obtenir-les? I quin cost suposen?

Procés de les certificacions d’edificis centrades en la salut i el benestar

  1. Mitjançant un agent extern, com podria ser Green Building Management, es procedeix a realitzar un estudi de l’edifici per extreure’n una preavaluació.

  2. Marcar els objectius estratègics en termes de salut i benestar.

  3. Registre a la web de WELL i/o Fitwel

  4. Implementar accions per assolir els objetius i el nivell de la certificació desitjat.

  5. Una vegada implementades les accions en els diversos camps que avaluen les certificacions, cal validar els resultats per tal d’obtenir la certificació.

Costos de certificar

El cost de la certificadora compren el cost del registre que és fixe i les taxes de seguiment i verificació que es calcula en funció dels metres quadrats de l’edifici. El registre es tramita des de la plataforma web corresponent.

El cost de la pre-evaluació

Aquesta serveix per determinar el punt de partida de l’edifici i ajudar a definir l’estratègia. Mitjançant la pre evaluació, i definint els objectius en termes de salut i benestar podem fer una previsió bastant acurada dels costos que sorgiran de la implementació de les accions marcades per l’empresa i que ens permetrà obtenir la certificació.

Els costos de Consultoria. Comprenen els costos de seguiment, consultoria i tramitació dels documents per obtenir la certificació per part d’un WELL AP.

Els costos variables que es deriven de les accions i estratègies que cal implementar per assolir els objectius els podem desglossar en dos grups. El primer el composen la intervenció d’altres agents com poden ser especialistes amb salut, nutrició etc. El segon grup corresponen a totes aquells treballs per adequar l’immoble a l’estratègia definida com poden ser, implantacions domòtiques, mobiliari, aïllaments etc.

Des de GBM creiem que la pre-avaluació és vital per definir aquestes accions i tenir un control de tot el procés i dels costos des de la primera fase del procés de certificació.

Aspectes que avaluen les certificacions

AIRE: millorar la qualitat de l’aire que es respira a l’interior de l’edifici mitjançant diverses estratègies que inclouen la eliminació o reducció de fonts de contaminació o filtrat.

AIGUA: donar accés a aigua d’alta qualitat

ALIMENTACIÓ: El concepte d’alimentació requereix la disponibilitat de fruites i verdures i transparència nutricional, i fomenta la creació d’entorns en els que la tria més saludable sigui la opció més fàcil.

IL·LUMINACIÓ: La integració de la llum natural i artificial en el projecte arquitectònic per crear estratègies d’il·luminació centrades en la salut humana, pot contribuir a disenyar entorns més saludables i productius.
El concepte d’il·luminació té com a objectiu el disseny de sistemes d’il·luminació natural i artificial que millorin el confort, la lucidesa i la qualitat del somni nocturn.

MOVIMENT: promoure el moviment, fomentar l’activitat física, la vida activa i desanimar el comportament sedentari al crear i millorar les oportunitats d’activitat física a través dels espais on vivim, treballem i juguem.

CONFORT TÈRMIC: L’objectiu del concepte de confort tèrmic és augmentar la productivitat a través del disseny i temps de reverberació.L’objectiu del confort tèrmic és augmentar la productivitat a través del disseny del sistema de climatització.

SO: millorar el confort mitjançant el control de paràmetres acústics i un correcte aïllament: intrusió del soroll exterior, privacitat als espacis i temps de reverberació.

MATERIALS: identificació, avaluació i gestió d’ingredients perillosos en els materials de construcció, productes de neteja, espais exteriors i paisatjisme. El concepte de materials té l’objectiu de reduïr l’exposició de les persones als components contaminants dels materials.

MENTE: L’entorn construït serveix com a eina poderosa per ajudar a mitigar possibles problemes de salut mental a través de polítiques d’ús i a través del disseny. L’ojectiu és fomentar la salut emocional i cognitiva mitjançant estratègies de disseny, tecnologia i tractament.

COMUNITAT: L’objectiu d’aquest concepte és crear una comunitat inclusiva i integrada a través de la justícia social, el compromís cívic i el disseny accessible.

Cal tenir en compte que el cost del personal és, amb molta diferència, el més rellevant dins l’empresa. Per tant, és especialment important generar un ambient confortable i saludable ja que s’augmentaria la productivitat gràcies a la major satisfacció i el menor absentisme.

Valor de les certificacions per les empreses

Les principals avantatges pels treballadors i clients són:

Treballar en un ambient saludable.
Augment de productivitat.
Major satisfacció i felicitat a la feina.

Des del punt de vista de l’empresa els avantatges són:

Major facilitat per atraure i retenir talent, clients i inversors.
Promoure la salut dels treballadors a través de les estratègies.
Retorn de l’inversió.
Lideratge en el sector.

 

Valor de les certificacions en habitatges i hotels

Des del punt de vista dels ocupants els punts a favor són:
Viure en un entorn saludable.
Impacte positiu en la salut.
Major energia i qualitat del son.

La propietat es veurà beneficiada per:
Reconeixement i diferenciació en el mercat.
Augment del valor de l’actiu.

Mckinsey considera que aviat el wellness serà una indústria d’un trilló de dòlars. Es tracta d’un sector en auge, entre 2013-2015 va crèixer un 10% globalment mentre que l’economia global es va encongir un 3,8% en aquest mateix període.

Tags: aspectos well certify, costes well, proceso well