El comportament de la ponderació de LEED-NCv4

El portal MDPI ha publicat recentment un article de Svetlana Pushkar, membre del Departament d’enginyeria civil de la Universitat Ariel de la Universitat de Israel sobre l’estat d’avaluació de la certificació LEED-NCv4 als Estats Units.

L’article menciona l’estudi de Jordi Castellano publicat el passat 2016 a la revista científica Energy and Buildings.

Veure l’article de Jordi Castellano

La menció a l’article de Castellano fa referencia a la informació sobre el percentatge que dedica la certificació LEED als aspectes mediambientals, socials i econòmics, remarcant el clar enfoc de la certificació nord-americana en els aspectes relacionats amb el medi ambient, deixant a un molt menor importància els aspectes socials i econòmics, les dues altres parts que conformen la sostenibilitat.

L’objectiu de l’estudi de Pushkar era determinar les tendències en els projectes certificats en el LEED-NCv4 a les categories de Plata, Or, i Platinum als Estats Units. L’estudi mesura la consistència dels punts adquirits de les diverses categories i el rang d’efecte entre els possibles punts adquirits de les diferents categories i crèdits. Els resultats mostren que les categories “Ubicacions sostenible, energia i atmosfera” estaven ben dissenyats, amb una consistència que augmentava nivell a nivell; i casi tots els seus crèdits aconseguien puntuacions de baix fins a molt alts. Les categories “Eficiència de l’aigua i qualitat de l’ambient interior” mostren un disseny mig, i els nivells de certificació van resultar ser inconsistents entre els projectes, i només aproximadament la meitat dels crèdits aconseguits són de mitja-alta puntuació, amb el que l’altra meitat va aconseguir la meitat de punts; i les categories de “Ubicació i transport” i la de “materials i recursos” eren les pitjor dissenyades, amb quatre nivells de certificació inconsistents entre els projectes i la majoria de cedits assolien puntuacions baixes.

Per disminuir la influència nociva dels edificis en el medi ambient, l’enfoc mundial comú és implementar certificacions de sostenibilitat sota sistemes de punts. LEED és el sistema de qualificació més reconegut aplicat no només als Estats Units sinó internacionalment. A l’hora d’aplicar les tres línies de resultat final, la part ambiental, social i econòmica que conformen la sostenibilitat, observem que LEED posa clarament el seu focus en l’aspecte ambiental, (83% de tots els crèdits estan relacionats amb el medi ambient), ignorant així les qüestions econòmiques i socials, ja que només l’1% i el 16% de tots els crèdits estan relacionats amb els aspectes econòmics i socials, respectivament.

Quan apliquem pesos als crèdits, LEED atorga més importància al disseny de l’energia activa mitjançant la instal·lació de sistemes de calefacció, ventilació i aire condicionat eficients en energia (82% de tots els punts possibles en la categoria d’energia), i menys en el dissenys d’energia passiva mitjançant l’ús d’aspectes solars bioclimàtics i passius en el disseny d’edificis.

MDPI és una plataforma pionera de publicacions acadèmiques d’accés obert, que ha recolzat a les comunitats acadèmiques des de 1996. Amb seu a Basilea (Suïssa), MDPI té la missió de fomentar l’intercanvi científic obert a totes les formes i en totes les disciplines. Les seves 227 revistes d’accés obert comptes amb el recolzament de més de 35.500 editors acadèmics. Entre les seves publicacions periòdiques destaquem la revista “Energies” i “International Journal of Environmental Research and Public Health”.

Tags: beneficios econsistèmics, ciutats verdes, jardins verticals, zones verdes