El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya publica el llibre “Arquitectura & Facility Management”

El passat 27 de febrer va tenir lloc al Roca Barcelona Gallery la presentació del llibre “Arquitectura & Facility Management” la nova publicació impulsada pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya a través del Grup de Treball de Facility Management, que té l’objectiu de promoure el coneixement i la innovació en aquesta especialització, ja sigui a través d’activitats de difusió o activitats tècniques

La publicació està enfocada en generar debat al voltant d’aquesta disciplina, i reflexionar sobre com la gestió integal pot ser un factor de millora en el disseny, construcció, funcionament i manteniment dels edificis i espais urbans d’ús públic.

El llibre presenta diversos articles escrits per 37 professionals del món del Facility Management, amb un enfoc vivencial i reflexiu. Jordi Castellano és un dels professionals que han participat en la seva redacció, concretament el CEO de Green Building Management s’ha fet càrrec de l’article titulat “y ahora la sostenibilidad, qué más?” centrat en induïr a la reflexió sobre com el facility management pot influenciar i com pot anticipar-se als esdeveniments.

El facility manager és la persona que conviu més temps amb l’edifici i coneix les necessitats dels seus usuaris, per tant és un dels agents imprescindibles pel desenvolupament del seu actiu.

Castellano remarca la necessitat de comptar amb el coneixement i compresió de les demandes de la societat, definir els problemes que es convertiran en objectius i recopilar totes les dades possibles per definir les línies d’actuació.

Amb aquesta publicació es vol mostrar que la suma de la visió estratègica de l’arquitectura i els coneixements del Facility Management aporta un nova visió, més transversal i integral, que permet aconseguir una excel·lència en la gestió del cicle de vida dels actius físics edificats, des de l’inici del projecte fins al final de la seva vida útil.

Tags: arquitectura, COAC, facility management