L’auge de les Declaraciones Ambientals de Producte (DAP)

En el sector de la construcció les Declaracions Ambientals de Producte, han experimentat un important creixement a nivell global des del 2012, i més concretament a Europa, l’augment s’ha intensificant substancialment en els darrers cinc anys.

A Green Building Management disposem de les eines necessàries i el personal qualificat per varis certificats de materials, entre ells les DAP. Aquestes declaracions estan basades en l’anàlisi del cicle de vida del material que identifica i quantifica els impactes ambientals com l’escalfament global, la acidificació i l’eutrofització. A més, la informació que facilita la DAP és verificable.

La tendència del sector de la construcció a vetllar per minimitzar l’impacte ambiental i la creixent legislació tant nacional com internacional que ho facilita són algunes de les raons d’aquest pronunciat creixement d’aquestes declaracions.

En el cas d’Europa apareixen una sèrie de regulacions que obliguen a utilitzar les declaracions ambientals per tal de disposar de garanties i evitar possibles reclamacions ambientals sobre els productes de construcció.

Per altra banda, la legislació de contractació pública en alguns països requereix productes DAP.

Les certificacions ambientals dels edificis també contribueixen a l’augment de les DAP ja que certificacions com BREEAM, LEEDS o Verde ofereixen crèdits per a l’ús d’aquests materials certificats.

Una altra de les raons que expliquen el creixement de les Declaracions Ambientals és que són necessàries per a la realització de l’Anàlisi del Cicle de Vida dels edificis (ACV). Els equips d’arquitectura utilitzen les DAP per seleccionar els materials amb menys impacte ambiental amb l’objectiu de reduir la petjada de carboni de l’edifici. A a la majoria dels esquemes de certificació d’edificis s’adjudiquen crèdits per a la realització del ACV. A més, en els països Europeus aquest anàlisi comença a ser un requeriment indispensable per diversos tipus de construccions, entre elles els habitatges. A Espanya per exemple, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ja exigeix la realització del ACV per a obra pública.

A més a més, la digitalització de les DAP assegura de manera senzilla que les dades de verificació dels productes estiguin disponibles per aquells que realitzin l’ACV de l’edifici dins les eines i especialment les que es vinculen a BIM.

Per últim, cal tenir en compte que els grans promotors immobiliaris estan cada vegada més pressionats per informar de les seves emissions per tal de reduir-les, fet que els empeny a incrementar l’ús de productes DAP per a les seves construccions.

Tags: DAP, Declaraciones Ambientals Producte, EPD