CAN MATES II obté el nivell “molt bo” de la certificació BREEAM

La promoció d’habitatges de CAN MATES II situada a Sant Cugat ha obtingut el nivell “Muy Bueno” de la certificació Breeam.

El conjunt residencial promogut per Neinor Homes consta de tres edificis destinats a 50 habitatges, més planta soterrani comunitària per a 67 places d’aparcament, en una superfície total construïda de 5.310m2.

La promoció, que ha estat dissenyada per CC245 Arquitectes i construïda per Luis Parés SL va obtenir el nivell “Bo” en fase de disseny, però gràcies al bon treball en equip i a l’esforç per millorar aquest resultat inicial, la promoció ha obtingut Nivell Exemplar en diversos Criteris que han permès aconseguir el nivell “Muy bueno” al Certificat Final.

La clau per obtenir un nivell de certificat més elevat ha estat la implantació d’un pla d’avaluació ambiental durant el procés de construcció, que ha permès reduir els impactes ambientals del procés a banda de reduir el consum d’aigua, energia i de la generació de residus.

Altres característiques que han permès l’assoliment d’aquesta puntuació són:

  • L’ús de la tecnologia de bioreactors de membrana MBR per a la reutilització de les aigües grises de dutxes i lavabos per satisfer la demanda de descàrrega d’inodors i rec de jardí.
  • L’ús d’aixetes de baix consum d’aigua que combinat amb la reutilització de les aigües grises han permès optimitzar al màxim el consum d’aigua.
  • La utilització de il·luminació de baix consum tant en espais interiors com exteriors.
  • La reducció de les emissions de Co2 en un 49,8% respecte les exigències establertes pel Codi Tècnic d’Edificació (CTE).
  • La implantació de mesures per millorar la biodiversitat de l’entorn.
  • I l’ús de plaques solars tèrmiques amb suport de caldera de gas de baixes emissions per a la calefacció i ACS.

Green Building Management s’ha fet càrrec de la tramitació i procés de certificació BREEAM d’aquest projecte residencial.

Tags: breeam, CC245 arquitectos, luis parés, neinor homes, sant cugat