Construcció amb materials naturals per habitatges sostenibles

L’emergència climàtica evidencia la necessitat de reduir l’impacte mediambiental en el sector de la construcció. Cada vegada més arquitectes i professionals del sector estan decidits a minimitzar l’impacte de l’edificació a través del disseny sostenible i la bioconstrucció.

Quan parlem d’arquitectura sostenible cal considerar el disseny bioclimàtic, la construcció amb materials amb poc impacte i saludables i el cost energètic durant la vida útil de l’edificació.

En primer lloc cal considerar la orientació de l’habitatge i realitzar un estudi per aprofitar al màxim les condicions de l’entorn de la construcció per maximitzar l’eficiència energètica de l’habitatge.

Pel que fa als materials de construcció ens fixarem en aquells materials renovables amb propietats tèrmiques adients.

Entre els materials naturals per a la construcció de l’estructura dels edificis trobem la pedra, terra, maons de ceràmica i la fusta, i pels aïllaments el suro, cel·lulosa i fibres vegetals (cànem, lli, fusta, palla i cotó.

Altres elements utilitzats pels professionals pels acabats de les construccions sostenibles son els morters de calç, els guixos naturals, les argiles i les pintures i vernissos naturals, que son transpirables i no emeten gasos tòxics.

L’arquitecta tècnica de GBM Helena Garcia és especialista en estructures de fusta, tant en la matèria primera com en el producte acabat, l’estudi tècnic la instal·lació i normativa.

La fusta és una molt bona opció com a element constructiu sostenible per les seves propietats aïllants, i perquè respecte altres materials permet alleugerir el pes final de l’estructura. A més, la petjada de carboni és molt inferior respecte altres materials ja que la fusta absorbeix CO2 i després oxigen.

A part d’utilitzar materials sostenibles com la fusta, cal assegurar-se que el conjunt de l’habitatge, des del disseny fins a les instal·lacions garanteixin la seva sostenibilitat global.

Helena Garcia també és experta acreditada en l’execució de obres Passivhaus, un estàndard que es regeix per la optimització dels recursos existents mitjançant diverses tècniques passives com la forma, la orientació o la instal·lació de proteccions solars per minimitzar les necessitats de calefacció i refrigeració durant tot l’any.

  • On 23 de desembre de 2019
  • 0 likes
Tags: construcción sostenible, especialista fusta, materials naturals construcción, Passivhaus