Habitat Clúster Barcelona

A Green Building Management ens hem afegit a L’Habitat Clúster Barcelona, una associació empresarial amb el principal objectiu de promoure i contribuir a la competitivitat de tota la cadena de valor del sector hàbitat a Catalunya.

Formar part del Clúster Habitat de Catalunya treballa en els següents àmbits:

Contract: Aportació de visió a l’hora d’organitzar departaments de projectes, desenvolupar estratègies de màrqueting o acostar als perfils que lideren la prescripció d’aquest segment: interioristes, decoradors i arquitectes.

Innovació i digitalització: Accions per millorar els productes i serveis a través de la coneixença de les tendències mundials, atenent a les noves necessitats del consumidor. També es desenvolupen trobades amb altres clústers per explorar oportunitats i sinergies entre sectors que permetin sumar coneixement.

Internacionalització:En aquesta àrea de treball es concentren moltes accions d’intercanvi de coneixement en les que es comparteixen bones pràctiques, però també fracassos que han patit empreses del mateix sector, aprenentatge que permet iniciar l’estratègia d’internacionalització en base al coneixement d’empreses similars, que treballen amb productes complementaris.

Marketing: Potenciar el reconeixement de marca en el mercat B2C de les empreses industrials, a nivell nacional, així com a nivell internacional.

Operacions i RRHH: Introduir nous conceptes organitzatius com el Quick Response Manufacturing, model en el qual prevalen els terminis de lliurament i la qualitat de producte per sobre dels costos és un dels àmbits en què s’està treballant en aquest àrea.

Retail : En aquesta àrea s’engloben tots aquells canals de comercialització, tant online com físic. És precisament la interacció entre ambdós canals on es troba la innovació dins el sector de l’hàbitat.

Sostenibilitat: Com a eix transversal, és l’àmbit en el qual es comprenen totes les línies de millora a nivell mediambiental de selecció de materials més respectuosos amb el medi ambient. La detecció de solucions logístiques més sostenibles, embalatges alternatius, o millores en el disseny de producte que permetin minimitzar els residus en la seva fabricació i final de vida útil.

L’economia circular també és un dels àmbits d’interès d’aquesta àrea, com a oportunitat de detectar nova vida als materials i productes al final de la seva vida útil, fins i tot potenciant la creació de noves oportunitats de revaloració de subproductes o residus per a noves aplicacions.

Amb la incorporació de Green Building Management, el clúster empresarial enforteix la seva línia estratègica “ sostenibilitat” del clúster, en les que es treballa dia a dia per millorar la competitivitat de les empreses que formen part del clúster.

  • On 13 de novembre de 2019
  • 0 likes
Tags: habitat barcelona, habitat cluster