La Torre Cerdà de Barcelona es suma a la certificació BREEAM

Les Torres Cerdà construïdes l’any 1995 han acollit des de llavors les oficines de grans empreses com La Caixa, Nissan o Banc Santander. Un d’aquests icònics edificis situats al barri de La Bordeta de Barcelona es troba ara en el procés de la certificació de sostenibilitat BREEAM EN ÚS, segell que garanteix la sostenibilitat ambiental, social i econòmica de l’edifici de manera integral i contrastada.

La categoria “en ús” és l’aplicació de la certificació pels edificis no residencials que porten més de dos anys en funcionament i està dissenyat per ajudar als gestors de l’edifici a reduir costos i millorar el comportament ambiental de l’edifici.

Green Building Management s’encarrega de gestionar tot el procés de certificació de l’edifici. En primer lloc GBM, avaluarà la part 1 de la certificació BREEM en ÚS. Aquesta part 1, mesura aspectes com la salut i benestar de l’edifici, l’eficiència energètica, el consum d’aigua, la il·luminació i la gestió dels residus.

A continuació s’avaluarà la part 2 de la certificació que consisteix en la gestió que es fa de l’edifici: polítiques, procediments i pràctiques de gestió relacionades amb l’operació i la gestió, el consum de recursos com l’aigua i l’energia i els impactes ambientals generats pels seu funcionament.

Una vegada avaluada la part 1 i la part 2 de la certificació, Green Building Management presentarà un informe amb propostes per tal de millorar la sostenibilitat de l’edifici i la puntuació de la certificació BREEAM.

La certificació permetrà millorar el manteniment i la gestió de l’edifici, incrementar el compromís dels treballadors en la implementació de les pràctiques empresarials sostenibles, millorar la satisfacció dels treballadors en el seu entorn laboral aconseguint significatives millores potencials de la productivitat, millorar l’eficiència organitzativa, millorar el valor i les possibilitats de comercialització de l’edifici i demostrar el compromís de les empreses que l’ocupin amb la Responsabilitat Social Corporativa.

 

  • On 11 de novembre de 2019
  • 0 likes
Tags: brema en us, torre cerdà