Aedas Homes realitza l’Análisis del Cicle de Vida en promocions de tot l’Estat

Davant la real amenaça del canvi climàtic, les empreses immobiliàries tenen la responsabilitat de dirigir les seves decisions empresarials cap a una construcció sostenible. En aquesta línia, la líder en el sector Aedas Homes, s’ha posicionat com a una de les promotores que més treballen per aconseguir habitatges respectuosos amb el medi ambient, i per fer-ho, una de les accions estratègiques de la companyia és la realització de l’Anàlisi del Cicle de Vida de les seves promocions.

L’Anàlisi del Cicle de Vida (ACV) permet avaluar les càrregues ambientals associades a la construcció. Es tracta d’un anàlisi exhaustiu de tots els aspectes del projecte d’inici a fi, quantificant l’ús de les matèries, el seu impacte, l’energia i les emissions a l’entorn del projecte entre altres aspectes amb l’objectiu de determinar l’impacte de la promoció i tenir la capacitat d’emprendre accions per millorar-ne la sostenibilitat.

La consultoria Green Building Management com a empresa col·laboradora externa, és una de les empreses encarregades de realitzar el ACV d’aquestes promocions i d’assessorar en la presa de decisions per aconseguir els objectius marcats en l’àmbit de la sostenibilitat.

Les promocions pioneres en les que s’aplica el ACV es troben repartides per tot l’Estat, com les promocions plurifamiliars a Valencia, Barcelona, Alicant, Balears, Granada, Màlaga o Cadis, i les promociones d’habitatges unifamiliars de la província de Sevilla i Madrid, entre altres.

La realització del ACV forma part de la implementació del Llibre Verd de la promotora, un marc normatiu intern per aplicar a totes les seves promocions d’habitatges des de la fase de disseny, amb l’objectiu de minimitzar el seu impacte ambiental al mateix temps que es vetlla pel benestar i comoditat dels habitants.

Aquesta normativa descriu mesures a seguir en l’àmbit de l’energia, l’aigua, les materials, la gestió de residus, la biohabitabilitat, la integració a l’entorn, la societat, les bones pràctiques i l’economia.