La Generalitat de Catalunya aposta per les certificacions de sostenibilitat

La Generalitat de Catalunya aposta per les certificacions de sostenibilitat

La Generalitat de Catalunya impulsa a través de l’Institut Català del sòl la certificació Breeam Urbanisme al projecte urbanístic de la zona industrial dels Joncs del Gavà.

El Pla urbanístic dels Joncs de Gavà que implica a l’àrea situada al sud-est del nucli urbà de Gavà és una proposta que vol potenciar l’acollida de nous llocs de treball al municipi, de manera equilibrada amb el seu creixement residencial, i generar un nou sector d’activitat econòmica amb capacitat per acollir noves iniciatives empresarials que s’identifiquin amb els valors ambientals i paisatgístics com a element de valor afegit.

L’Institut Català del sòl, entitat encarregada de gestionar temes d’urbanisme vinculats a la Generalitat de Catalunya ha participat en la redacció del projecte d’urbanització del Sector els Joncs i ha impulsat el procés per a la certificació Breeam Urbanisme per aquest projecte.

Green Building Management ha guanyat la licitació publicada per Incasòl per gestionar la certificació, i durant els propers anys, serà l’empresa encarregada de analitzar el projecte de urbanització del Joncs de Gavà seguint els criteris de la certificació Breeam per mesurar i avaluar¡ el seu grau de sostenibilitat en les següents categories:

  • Clima i energia: Reduir la contribució al canvi climàtic i assegurar que la urbanització està adaptada als seus impactes futurs
  • Comunitat: dissenyar la urbanització per permetre que la comunitat es pugui integrar a les àrees del voltant.
  • Disseny del lloc: proporcionar un marc per al disseny d’un lloc amb identitat on les persones s’hi puguin moure de manera instintiva i que s’integri en el context local respectant el patrimoni existent
  • Ecologia: preservar la riquesa ecològica de l’emplaçament
  • Transport: millorar la mobilitat de les persones i proporcionar alternatives al vehicle privat.
  • Recursos: disseny per a un ús eficient dels recursos (aigua, materials, recursos constructius) i minimitzar els impactes del cicle de vida dels materials escollits.
  • Economia: proporcionar oportunitats per a la ubicació d’empreses i perquè aquestes donin serveis a la localitat i proporcionin noves oportunitats laborals.
  • Garantir que el disseny dels edificis individuals contribueixi a la sostenibilitat general de la urbanització mitjançant elevats estàndards ambientals.

Breeam Urbanisme és l’esquema d’avaluació i certificació de la sostenibilitat que ajuda als promotors i agents de planificació a millorar, mesurar i certificar de manera independent la sostenibilitat de les propostes de desenvolupament en les fases inicials de planejament urbanístic.

Aquesta metodologia internacional amb una trajectòria de més de 25 anys i present a 77 països arreu del món està adaptada al idioma, normativa i pràctica constructiva de l’Estat Espanyol des de 2011. La seva finalitat és estimular la demanda d’un urbanisme i comunitats més sostenibles, proporcionant una certificació de sostenibilitat ambiental integral i contrastada internacionalment aportant el reconeixement del mercat als projectes urbans sostenibles, conscienciant a planificadors, promotor, habitants, consultors u responsables polítics, i establir criteris superiors als exigits per la normativa tant en el disseny com en la materialització del projecte.

 

Tags: BREEAM urbanisme, generalista de catalunya, incasòl, progreso sostenible, sostenibilitat a les institucions