La importància del Llibre Verd

La importància del Llibre Verd

El canvi Climàtic ja és una realitat i cal desenvolupar mesures d’adaptació, de la mateixa manera que cal actuar de manera ferma per mitigar els seus efectes.

Està previst que el parc immobiliari Europeu sigui responsable del 36% de les emissions de CO2 d’aquí al 2050. El 50% del consum energètic final de la Unió Europea es destina a calefacció i refrigeració, de la qual el 80% es destina a edificis.

Es per això que la Unió Europea i les diverses directives estableixen accions a favor de l’eficiència energètica, la reducció del consum final d’energia i la descarbonització del subministrament d’energia.

Per la seva banda, la Directiva 2010/31/UE del Parlament Europeu estableix l’objectiu de reduir el consum energètic un 20%, reduir las emissions un 20%, i que un 20% de l’energia provingui de fonts renovables per el 2020.

Per complir aquests objectius, a finals del 2020 tots els edificis nous hauran de ser edificis de consum d’energia casi nul.

En el sector de la construcció, el llibre Verd és un document que estableix uns protocols d’actuació empresarial i un marc normatiu intern per fomentar la sostenibilitat i l’eficiència en els projectes constructius.

En els últims mesos, Green Building Management ha treballat en la redacció del Llibre Verd de la promotora immobiliària d’obra nova eficient Aedas Homes, una guia que recull les mesures a seguir en les seves promocions immobiliàries de l’empresa en els àmbits de l’energia, l’aigua, els materials, la gestió de residus, la biohabitabilitat, la integració a l’entorn, la societat, les bones pràctiques i l’economia.

L’objectiu del Llibre Verd és estendre a tots els projectes empresarials l’aplicació dels criteris de sostenibilitat en la seva fase de disseny i construcció per garantir als usuaris dels edificis els beneficis de la sostenibilitat, tant en el moment de compra com durant tot el cicle de vida de l’habitatge.

A més a més, el llibre Verd suposa una ajuda per obtenir els indicadors necessaris per una millora continua en el seu compromís amb la societat i els seus inversors. La incorporació d’aquests protocols de sostenibilitat aporta un valor afegit en el desenvolupament de noves promocions, i en la creació de valor com a eix transversal.

El Llibre Verd pretén optimitzar l’ús de recursos naturals, promoure la innovació i l’eficiència energètica mitjançant nous sistemes constructius, emfatitzar el procés integratiu en el disseny a través de les noves tecnologies, i ser motor de canvi en les pràctiques professionals.

  • On 10 de desembre de 2018
  • 0 likes
Tags: criteris sostenibles, edificacio responsable, llibreverd