La guia Entorn Urbà i Salut

La guia Entorn Urbà i Salut

La Diputació de Barcelona ha publicat la guia Entorn Urbà i Salut, una guia online que analitza diferents aspectes dels entorns urbans i ofereix recomanacions per millorar la salut dels seus habitants

Green Building Management forma part del grup de treball per a la elaboració d’aquesta guia.

L’objectiu d’aquest producte en línia és la creació d’entorns urbans que animin a la població a viure de forma saludable i que minimitzin aquells factors mediambientals que poden suposar un risc per a la salut de les persones que hi viuen.

La guia estàestà estructurada en cinc àmbits d’actuació: la informació i participació, la planificació urbana, l’espai públic, els equipaments i l’habitatge i dóna resposta a través de 78 fitxes de com dissenyar, mantenir i fer ús d’aquest àmbits perquè no siguin un risc per a la salut.

En primer lloc, a cada àmbit d’actuació es descriu quina és la necessitat i s’indiquen els objectius de salut desitjats. A continuació, es dóna resposta a la necessitat a través de propostes i recomanacions d’intervenció, i es valora la seva aplicabilitat en l’àmbit local.

Una proposta dirigida a les administracions municipals per millorar els seus entorns urbans i convertir-los en espais més saludables.

https://www.diba.cat/web/entorn-urba-i-salut/guia-en-linia

  • On 10 de desembre de 2018
  • 0 likes