Well vs Fitwel

Well vs Fitwel

Durant els primers anys de l’existència de la certificació, WELL va ser la única opció en el marc dels segells centrats en la salut de les persones. Durant aquest temps la certificació WELL va aconseguir gairebé 80 projectes a tot el món entre els enregistrats i els certificats. Des de fa més d’un any però WELL té un competidor en el seu àmbit, la nova certificació Fitwel.

Tot i que tant la certificació Well com Fitwel es centren en la millora de la salut dels ocupants dels edificis hi ha força diferències entre elles.

WELL va sortir a la llum després de 7 anys d’investigació seguint el model de l’estándar LEED, però focalitzant-se exclusivament en la salut humana.
Fitwel en canvi, després de 5 anys d’intnsa investigació va ser creada pel Centre de control i prevenció de malalties dels Estats Units (CDC) juntament amb l’Administració de Serveis Generals (GSA), i va ser dissenyada per a interiors d’empreses i oficines.

Rigor científic
Ambdues normes són el resultat d’anys de recerca nord-americana sorprenent. Però FITWEL va en una direcció molt diferent a l’hora de presentar els seus objectius. El quadre de comandament de les diverses puntuacions és molt més senzill i amb menys argot científic. Els crèdits han estat també exhaustivament examinats, però es redacten d’una manera menys tècnica, fet que fa que l’estàndard sigui més accessible i atractiu.

Crèdits i categories
FITWEL ha seguit el principi WELL de les categories bàsiques, però amb un enfocament molt més reduït.
Aquest enfocament menys estricte i més flexible també es reflecteix en els crèdits.

Pràcticitat
FITWEL és, sens dubte, una certificació de construcció més pràctica, de baix impacte i fàcil d’usar. El seu portal web més visual i simple I el seu cost més reduït fan que FITWEL sembli el germà més jove, fresc i més tecnològic de l’estàndard WELL.

No es tracta de quina certificació és millor sinó quin d’aquests segells encaixa amb els nostres objectius del projecte immobiliari.

 

Fonts: www.sigearth.com i www.buildinggreen.com

  • On 12 de setembre de 2018
  • 0 likes