GBM redueix les emissions en un 22%

GBM redueix les emissions en un 22%

Green Building Management ha disminuït en un 22% les emissions generades per la seva activitat empresarial durant el període 2016-2017

GBM ha superat un any més l’avaluació del projecte Acords Voluntaris que promou la Generalitat de Catalunya. L’informe anual d’aquest programa que valora les accions realitzades per part de les organitzacions per a la reducció de gasos hivernacle certifica que GBM compleix amb els requisits del programa i declara que l’empresa ha reduït en un 22% les emissions directes de CO2 i que les emissions indirectes associades al consum elèctric son 0, ja que l’energia consumida prové en un 100% d’energia renovable.

L’adhesió a aquest programa ratifica el compromís de Green Building Management amb la sostenibilitat, ja que a més de centrar la seva activitat en la consultoria, recerca i formació per a maximitzar la sostenibilitat en la construcció també aplica els criteris i esforços per minimitzar l’impacte en el medi ambient derivat de la seva pròpia estructura empresarial.

Acords Voluntaris és un programa impulsat per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, que reconeix la realització d’accions voluntàries de les seves organitzacions adherides dirigides a la mitigació del canvi climàtic.