GBM utilitza el software més reconegut per realitzar Anàlisi del cicle de Vida (ACV) de productes i els processos productius

Green Building Management s’ha especialitzat en GaBi, el software més reconegut per realitzar anàlisis del cicle de vida de processos de producció i productes en qualsevol etapa del seu cicle de vida.

Amb aquesta eina GBM ofereix solucions a les empreses per disminuir el seu impacte ambiental i augmentar la seva eficiència en relació a qualsevol etapa del cicle de vida dels productes i al seu cicle de fabricació.

El càlcul de la petjada de carboni i les Declaracions Ambientals de Producte (EPD) són alguns dels estudis que realitza GBM per tal que les empreses optimitzin la seva producció. A través de l’anàlisi de les parts del procés que suposen més emissions o que generen més residus GBM ofereix solucions per minimitzar l’impacte ambiental i maximitzar el rendiment.