Jordi Castellano Doctor en sostenibilitat en edificació i eficiència energètica

Jordi Castellano va aconseguir el títol de doctor en sostenibilitat en edificació i eficiència energètica després de defensar ahir la seva tesi doctoral a l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona.

La tesi doctoral de Castellano inclou el desenvolupament d’un metodologia simplificada dissenyada per a l’adopció de sistemes constructius eficients energèticament i el càlcul de les emissions de co2 en un habitatge unifamiliar, i la creació d’una eina que facilita l’elecció d’un habitatge el més sostenible possible.

Aquesta nova eina s’ha materialitzat amb la creació de SPE (Sustainable Property Expert), una aplicació mòbil que inclou la metodologia desenvolupada per Castellano i que permet als usuaris mesurar i comparar el nivell de sostenibilitat dels immobles.

El doctorat del gerent de Green Building Management, que va rebre una puntuació d’excel·lent per part del jurat ha estat dirigit pel Dr. Joaquim de Ciurana, catedràtic del Departament d’Enginyeria Mecànica i de la construcció Industrial i el Dr. Albert Ribera, Titular d’Escola Universitària del Departament d’Arquitectura i Enginyeria de la Construcció.