Jordi Castellano ha establert una nova metodologia simplificada per calcular les emissions dels habitatges en fase d’ús

Jordi Castellano ha encapçalat una recerca publicada a la revista científica Energy and Buildings que conclou amb la proposta d’ una nova metodologia simplificada per calcular les emissions de CO2 derivades dels habitatges al llarg de la seva fase d’ús. El mètode que proposa Castellano respon a l’objectiu d’oferir un procediment àgil per obtenir les emissions de CO2 dels edificis a partir dels tipus sistemes de construcció dels habitatges.

Segons la Unió Europea els habitatges i el sector serveis són els responsables del 16% de les emissions de CO2. I el 40% del consum total de l’energia final a la UE correspon als edificis. Davant aquestes dades, i amb la voluntat de mitigar els efectes del canvi climàtic, un dels objectius marcats per la directiva europea és la reducció del consum energètic en un 20%, i estableix que al 2020, tots els edificis nous seran edificis de consum d’energia casi nul.

La metodologia desenvolupada per Green Building Management, permet quantificar les emissions dels habitatges unifamiliars per un període d’anys determinat,esdevé una eina fàcil perquè els dissenyadors dels edificis tinguin en compte les emissions de CO2 com a paràmetre clau en les seves decisions.

El tipus de material utilitzat per a l’aïllament, tipus de finestres, etc. influiran directament al nivell d’emissions que provocaran l’escalfament o refredament de l’habitatge en funció també de la seva zona climàtica. A través de la seva investigació, Castellano ha catalogat els diversos tipus de materials en funció de les emissions que suposaran a l’ús de l’edifici. Així doncs, els dissenyadors compten amb una llista dels diversos materials de construcció prèviament classificats en funció de les emissions. D’aquesta manera, poden identificar ràpidament quin tipus de material és el més adequat, i es facilita la presa de decisions en la fase del disseny de l’edifici per a la seva major eficiència energètica.

Podeu accedir a l’article de la investigació a través d’aquest enllaç:

www.sciencedirect.com/science

  • On 25 de novembre de 2015
  • 0 likes