Green Building Management rep el certificat d’Acords Voluntaris en reconeixement a la reducció de les emissions de CO2 en la seva activitat empresarial.

El passat 23 de juliol GBM va rebre el certificat Acords Voluntaris per la seva adhesió a aquest programa, en un acte oficial al Palau de la Generalitat. El certificat reconeix el compromís de Green Building Management amb el medi ambient, i avala la implementació de mesures aplicades dins l’empresa per tal de reduir de les emissions de gasos hivernacle derivades de la seva activitat empresarial.

El Programa Acords Voluntaris és una iniciativa de la Oficina del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya, que integra a totes aquelles empreses i organitzacions que s’hi adhereixen amb el compromís voluntari de fer un seguiment de les seves emissions i establir mesures que contribueixin a la seva reducció, més enllà del que obliga la normativa.

Acords Voluntaris permet  a les organitzacions prendre consciència de l’impacte de la seva activitat en el medi ambient i es converteix en una eina per a reduir-lo. Així mateix, Acords Voluntaris requereix un treball i esforç per part de Green Building Management i la resta d’organitzacions que s’hi acullen, que es tradueix a mig termini, en beneficis socials, mediambientals i econòmics.