Tarragona podria tenir la primera promoció d’habitatges amb certificat de sostenibilitat de la província

És la segona promoció catalana que opta al segell internacional BREEAM

La consultoria catalana Green Building Management, amb seu a Girona, serà l’encarregada de tramitar i gestionar l’obtenció de la certificació BREEAM de les fases C i D de la promoció 9Centre, al bell mig de Tarragona (Avinguda Vidal i Barraquer, 27), d’AMBIENTIA.

Aquesta és la segona promoció d’habitatges a Catalunya que opta a aquesta certificació internacional anglesa, creada el 1990 i que avalua la sostenibilitat d’un edifici, entesa com a sostenibilitat ambiental (eficiència energètica, ús racional de l’aigua, etc.), econòmica (consums i estalvis, etc.) i social (proximitat al lloc de treball, situació de serveis, etc. ). La certificació aporta reconeixement, rigor i independència, ja que és un tercer que està avaluant la sostenibilitat. Actualment a la província de Barcelona hi ha dues promocions d’habitatges amb certificats de sostenibilitat -una amb el Verde espanyol i l’altra amb el Leed americà-, tanmateix no hi ha cap promoció al territori català amb el certificat BREEAM, una promoció l’ha sol·licitat però encara no li ha estat atorgat.

En concret, se certificaran les fases C i D (cantonada), i posteriorment també hi ha la intenció de certificar les altres fases. Les actuacions comencen sobre el projecte, a través del qual s’obté la certificació provisional (juny 2015), i quan s’acabi l’obra obtindran la certificació definitiva (abril 2017 aprox.), després de verificar totes les actuacions.

Segons un estudi de tendències del mercat immobiliari, aquest 2014 les prioritats ambientals han tornat a emergir com a factor significatiu d’inversió i les empreses cada cop veuen la sostenibilitat des d’una lògica empresarial.

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) és un mètode d’avaluació i certificació de la sostenibilitat de l’edificació des d’un punt de vista holístic, ja que cobreix totes les tipologies d’edificació i tot el cicle de vida de l’edifici. Es pot aplicar tant en la fase de disseny, com en les d’execució i en les de manteniment, és a dir, en edifici en ús.

La certificació permet al promotor/constructor diferenciar-se en el mercat i reduir despeses de funcionament i millorar el comportament de l’edifici. Pels usuaris, mesures com la qualitat de l’aire, els nivells d’il·luminació i soroll i vistes a l’exterior incideixen directament en edificis més confortables, productius, segurs i saludables. Segons diversos estudis, la implantació d’una certificació com el BREEAM permet disminuir un 7’5% les despeses de funcionament i manteniment, així com augmentar un 3% la taxa d’ocupació.

Tot i que aquesta promoció ja compta amb elements com aixetes amb regulador de cabdal, recuperació d’aigües pluvials o plaques de captació d’energia solar a la coberta, la certificació BREEAM permetrà tenir en compte els impactes ambientals en 10 categories (gestió, salut i benestar, energia, transport, etc.) i obtenir un sistema de certificació d’acord amb els diversos nivells (aprovat, bo, molt bo).

Green Building Management, creada el 2012, és una consultoria i gestora de la sostenibilitat que té per objectiu la promoure l’equilibri entre els valors econòmics, socials i ambientals en l’edificació.

  • On 10 de desembre de 2014
  • 0 likes