Smart city Expo World Congress

Green Building Management ha assistit a Smart city Expo World Congress, la trobadad’empreses, ciutats, emprenedors i líders d’opinió per compartir en un mateix espai idees i projectes de ciutats intel·ligents.

Al llarg de tres dies Barcelona ha estat el centre d’atenció del món de les smart cities (ciutats intel·ligents en català), un “nou concepte de ciutat que treballa per millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans i garantir un desenvolupament social, econòmic i urbà sostenible”, segons exposen des de l’Ajuntament de Barcelona. “Una smart city es recolza en l’ús i la modernització de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), donant com a resultat una gestió més eficient del serveis i recursos de la ciutat”, afegeixen.

Més informació sobre el Congrés

Més informació sobre BCN Smart City

  • On 24 de novembre de 2014
  • 0 likes