Reducció de CO2 de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic

Green Building Management s’adhereix als Acords Voluntaris per a la reducció de CO2 de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic

L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic impulsa i dóna suport a l’establiment d’acords voluntaris amb organitzacions, entitats i col·lectius de Catalunya per a la reducció de les seves emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. És una acció que es va incloure en el Pla marc de mitigació del canvi climàtic a Catalunya 2008–2012 i que es continua en el Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020.

Els Acords Voluntaris són un segell de qualitat que poden obtenir empreses, organitzacions i institucions de Catalunya que acreditin un compromís ferm per a la reducció d’aquests gasos, responsables del canvi climàtic. En aquest sentit, les organitzacions es comprometen voluntàriament a elaborar cada any un inventari d’emissions i a plantejar i implantar mesures per reduir-les.

Aquest programa, al qual s’ha adherit aquest estiu la consultoria Green Building Management (GBM),  va néixer a mitjans del 2010 amb l’objectiu que les organitzacions a Catalunya disposessin d’un marc on poder mostrar el seu compromís amb la reducció d’emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle. La tipologia dels inscrits és molt variada. L’àmbit que compta amb més adhesions és el de les empreses, amb un 74%. Del total d’empreses, un 84% són Pimes, i el 16% restant, grans empreses. La posició més destacada l’ocupen les consultories i  enginyeries, especialment les dedicades a temes ambientals, com és el cas de GBM. Altres sectors destacats pel que fa al seu  compromís amb el programa són el del transport, l’agroalimentari, i el de l’energia, aigua i residus.

Green Building Management compta amb el registre 2014-B55145890-00 dels Acords Voluntaris.  Més informació a www.gencat.cat/canviclimatic.