1a Girona Sustainability Jam

La Girona Sustainability Jam surt de la Global Sustainability Jam, un conjunt de trobades que es donen arreu del món i on, durant 48 hores seguides, les persones que hi participen han d’aconseguir fer una proposta de solució a un problema que se’ls hi planteja a l’inici de la Jam. Aquesta proposta de solució pot ésser el disseny d’un nou producte, un servei, una aplicació web, una plataforma col·laborativa,…imaginar és poder! L’objectiu principal però, a banda que sigui una solució útil, és que sigui una solució sostenible, és a dir, que incorpori criteris ambientals en el seu plantejament. Han de ser solucions amb un baix impacte ambiental i un alt impacte social positiu, viables i factibles. La Sustainability Jam és la confluència entre la sostenibilitat i el disseny a l’hora de projectar.

 

La Girona Sustainability Jam, com totes les Sustainability Jam que es faran a les altres ciutats, començarà el divendres 21 de novembre a les 17 h i acabarà el diumenge 23 de novembre a les 15 h. Només hi haurà places per a uns 30 participants (jammers) que treballaran en equips de 5 o 6 persones. Els grups es formaran el primer dia, un cop comencem la Jam i la idea és que estiguin formats per gent que procedeixi de diferents disciplines per donar més diversitat al grup.

 

S’està determinant l’espai on se celebrarà la Jam i els mentors, persones que ajudaran durant el procés de treball i que oferiran càpsules formatives sobre aspectes relacionats amb sostenibilitat, design thinking, màrqueting, etc.

 

Més informació de la Girona Sustainability Jam a:

http://gironasusjam.wix.com/gironasusjam

Facebook