Facility Management

Jordi Castellano Costa membre de Green Building Management ha redactat un escrit sobre el Facility Management i el Màster vinculat amb La universitat de Girona publicat en eL PUNT AVUI el dissabte 20 d’octubre del 2012.

visualitza .pdf