Casos d'estudi:

Cas d'estudi 1 - Visita l'enllaç

FUNDACIÓ UNIVERSITAT DE GIRONA

Edificació pública

 

Director de Postgrau: Jordi Castellano

Camp d’actuació: Formació

 

Director del Postgrau en Gestor energètic d’Organitzacions.  Realitzat conjuntament pel departament d’Arquitectura i Enginyeria de la Construcció, Col.legi d’Enginyers Tècnics de Girona, Tüv Rheinland