Casos d'estudi:

Cas d'estudi 1 - Visita l'enllaç

Certificació LEED d'unes oficines i un centre logístic a Guadalajara

Oficines

GBM realitza la consultoria per tal que l’edifici de nova construcció d’un centre logístic i les seves oficines a Guadalajara obtinguin la certificació LEED BD+NC. L’empresa INAPtk és la responsable de les obres de l’edifici i la promotora Hocensa n’encapçala el projecte, que comptarà amb una superfície construïda de 49.795,97 m2.