Serveis

GBM proporciona serveis i eines per tal de dissenyar, construir i gestionar edificis de forma sostenible, tenint en compte l’estudi del cicle de vida (LCA) en totes les seves solucions tecnològiques.

Beneficis econòmics:

- Diferenciació positiva en el mercat en imatge i sostenibilitat.
- Disminució dels costos d’operacions i manteniment.
- Increment del valor de mercat de l’edifici
- Eficiència energètica, reducció de consums
- Increment de la satisfacció i productivitat dels treballadors.
- Millora dels ratis d’ocupació i de lloguer.

Beneficis socials:

- Beneficis per la salut dels usuaris.
- Beneficis en el benestar del usuaris.
- Proximitat de serveis, afavorint la conciliació labora.
- Nous sistemes de treball, més productivitat dels treballadors.
- Disponibilitat de transport de servei públic.

Beneficis medi ambientals:

- Reducció del consum d'aigua.
- Reducció d'emissions.
- Modes alternatius de transport.
- Implementació de materials de baix impacte ambiental.
- Aprofitament d'elements constructius.
- Gestió dels residus.
- Ús del sol.