Recursos

Aquest apartat pretén ser el racó de la sostenibilitat, son enllaços amb organitzacions de recerca, legals i iniciatives tan privades com públiques que promouen el desenvolupament cap una construcció sostenible, vinculant medi ambient, societat i economia.

 

 

Energies Renovables