Certificacions d'edificacions

Formació

Certificacions de productes

Evidències i informes

Certificacions d'empreses

R+D+i

Projectes

Notícies

  • 13 de maig de 2018
  • /
  • Notícies

LEED Gold a Sant Cugat del Vallès

Green Building Management ha gestionat la nova certificació LEED ID+C Gold per als dos edificis de Mapfre a Sant Cugat del...
  • 3 de març de 2018
  • /
  • Notícies

Primer LEED v.4 mundial d’un centre logístic

Green Building Management s’ha encarregat de gestionar el primer segell de sostenibilitat LEED v.4 de la tipologia BD+C: Warehouse and Distribution centers d

Estem acreditats
com a compromesos
amb la reducció de C02

El Programa d’Acords voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) és una eina impulsada per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) per a aquells que busquen un compromís voluntari per reduir les seves emissions de GEH, més enllà del que obliga la normativa.

Mitjançant un Acord, les organitzacions, entitats i col·lectius que s’adhereixen es comprometen a fer un seguiment de les seves emissions de GEH i establir anualment mesures per a reduir les seves emissions de GEH.